Tekne- Deniz Araçları Sigortası

Deniz Araçları Sigortaları
Teknenizin makinelerini, gövdesini, mutad ekipman ve donanımını ve ismini taşıyan servis botlarını güvence altına alır. Yatınız poliçede yazılı seyir alanında, çekek yerleri ve yatma mahallerinde çekek yerine çekilirken ve denize indirilirken kesintisiz olarak teminat altındadır. 
 
Tekne Sigortası'nın teminat altına aldığı başlıca rizikolar şunlardır; 
 
• Deniz kazaları (çarpma, fırtına, vurma) 
• Yangın, yıldırım, infilak 
• Deprem 
• Yatın veya servis botlarının çalınması 
• Makine, donanım veya teçhizatın zor kullanılarak çalınması 
• Hava taşıtlarıyla temas 
• Yatın sebep olduğu kazadan ötürü üçüncü kişilerin can ve mal kaybı (teknenin sigorta kıymeti ile sınırlı olmak kaydıyla)
• Enkazın kaldırılması ile ilgili masraflar (sigorta kıymeti ile sınırlı olmak kaydıyla)
 
Her türlü deniz aracının deniz tehlikeleri nedeniyle uğrayabilecekleri hasarlara karşı teminat sağlamaktadır. Ancak, deniz vasıtalarının inşası ve denize indirilmeleri sırasında meydana gelmesi muhtemel hasarlar da, tekne sigortaları kapsamında değerlendirilmektedir. Tekne sigortasında teminat kapsamı Londra Sigortacılar Enstitüsü Tekne Klozları ile belirlenmektedir.
 
Tekne sigortasında, batma, yanma, infilak, karaya vurma, sığlığa bindirme, oturma, fırtına, alabora olma, bir başka gemi veya tekne ile çatışma, çatışmadan doğan sorumluluk, güvence altına alınan rizikolardan doğan kurtarma masrafları, dava ve say masrafları, müşterek avarya hasar ve masrafları, tekne ve makinelerdeki gizli kusur, yükleme veya boşaltma sırasında tekneye gelen hasarlar, harp ve grev rizikoları dışındaki rizikolar kapsam dışında tutulmaktadır.
 
Türk Tekne Poliçesi Genel Şartları