Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sigortalının, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alacağı sağlık hizmetleri için ödeyeceği fark ücretlerini ürün özel ve genel şartları kapsamında karşılayan bir poliçedir. SGK ile anlaşmalı olan kurumların aynı zamanda İlgili sigorta şirketi ile de anlaşmalı olması gerekmektedir..

Bu poliçeye sahip olmanız durumunda özel hastanelerde fark ödemeden tedavi olabilirsiniz