Sorumluluk Sigortaları

Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk
Sigorta süresi içinde meydana gelebilecek bir olay neticesinde 3. şahısların ölümleri veya bedeni ve maddi kayıpları nedeniyle sigortalının hukuki sorumluluklarını poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.
 
 Asansör Sorumluluk
Asansörle ilgili kazalar nedeniyle doğacak hukuki sorumlulukları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.
 
  İşveren Sorumluluk
Sigortalı yerde meydana gelen iş kazaları nedeniyle işverenin işçisine karşı hukuki sorumluluğu nedeniyle ödemek zorunda kalacağı tazminat taleplerini poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.
 
 Mesleki Sorumluluk
Poliçede ayrıca hangisine ilişkin olduğu belirtilmiş olmak kaydıyla sözleşme süresi içinde meydana gelen olaylar veya sözleşme süresi içinde doğabilecek taleplerden birisi veya ikisi için geçerli olmak üzere doğabilecek mesleki sorumlulukları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.
 
 Zorunlu Hekim Sigortası
Asansörle ilgili kazalar nedeniyle doğacak hukuki sorumlulukları poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak temin eder.
 
Ferdi Kaza Sigortası
Karşılaşabileceğiniz tüm kazalara karşı size aşağıdaki teminatları sunmaktadır Ferdi kaza sigortası ile isteğinize bağlı olarak şu teminatları alabilirsiniz: • Ölüm; kaza nedeniyle ölen sigortalının kanuni varislerine tazminat ödenir • Sakatlık; kaza sonucu sakat kalan sigortalıya, uğradığı sakatlık derecesine göre tazminat ödenir • Tedavi; kaza sonucu yaralanmalar neticesindeki tedavi masrafları tazmin edilir - İşten kalma hali; kaza sonucu sigortalının bir süre çalışamaması durumunda, bu süre için tazminat ödenir. Not. Yukarıdaki söz konusu tazminatlar poliçede yazılan limitler dahilinde ödenir.
 
Taşınan Para Sigortası
SSK'lı bir personel tarafından paranın bir yerden başka bir yere transferi sırasında çeşitli şekillerde gasp veya kazalar yüzünden kaybolması, yanması, tahrip olması gibi hallere karşı güvence sağlar.
 
Emniyeti Suistimal Sigortası
Emniyeti Suistimal Sigortası, iş ortamında önemli derecede para sorumluluğu olan SSK'lı personelin (veznedar, muhasebeci, kasiyer veya tahsildar) hiç beklenmedik şekilde, emniyetinizi kötüye kullanarak sizi zarara uğrattığı haller için düşünülmüş ve bu hallere karşı teminat taşıyan bir sigorta türüdür.
 
Ürün Mali Sorumluluk Sigortası
İmal ettiğiniz ürünlerin kusurundan dolayı üçüncü şahıslara vereceği bedeni ve maddi zararlar neticesinde sorumlu olacağınız tazminat taleplerine karşı sizi güvence altına alır.