Nakliyat Sigortaları

Mal Nakli Sigortaları
Kara, deniz, hava ve demiryolu ile taşınan tüm ticari emtea çeşitlerinin nakliyelerini, ulaşım anındaki uğrayabileceği rizikolara karşı güvence altına alır.
 
Emtea Nakliyat Sigortası kapsamında Tam Ziya, Dar Teminat, Kamyon Klozu ve All Risks teminatları alınabilecek olup, satın alınacak teminat türüne göre nakliyesi yapılacak mallar başlıca şu rizikolara karşı teminat altına alınmaktadır:
 
• Nakil vasıtasının batması, raydan çıkması, çarpması, çarpışması, devrilmesi ve yanması 
• Yangın, infilak • Deprem ve volkanik rizikolar 
• Deniz veya yağmur suyu ile ıslanma 
• Çalınma, aşırma, eksik çıkma, teslim edilmeme 
• Kırılma • Fırtına • Denize atma 
• Müşterek avarya- Dalgalar tarafından denize sürüklenme 
• Harp, grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri (ek primle teminata dahil edilebilir) Emtea Nakliyat Sigortası'nın teminat kapsamı dışında kalan haller ise şunlardır;
• Sigortalının kasdı, kötü niyeti 
• Sigortalı emteanın doğasından kaynaklanan akma, hacim ve ağırlık kayıpları 
• Yetersiz ve uygunsuz ambalaj, yanlış istifleme 
• Emteanın kendi ayıbından kaynaklanan hasarlar
• Her türlü gecikme hasarı
• Nükleer ve atomik rizikolar 
• Nakil vasıtasının taşınan yüke ve yola elverişsiz olması
 
Nakliyat Sorumluluk Sigortaları
Bu sigorta nakliyatçının gerek yurt içindeki ve gerekse uluslar arası kara yollarında Uluslararası karayollarında mal sahibine karşı sorumluluğunu teminat altına almaktadır.
 
Emtea Nakliyat Sigortası
Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.
 
Emtia nakliyat sigortasında, sigortalının kasti hareketlerinden meydana gelen zararlar, olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmadan kaynaklanan hasarlar, malların kendi kusuru veya ambalaj yetersizliğinden kaynaklanan hasarlar karşılanmamaktadır.
 
Savaş, grev, kargaşalık ve halk hareketleri gibi rizikolar ayrıca sigorta edilebilmektedir. Emtia nakliyat sigortası sefer esası ile yapılmakta, sürekli sevkıyat yaptıran sigortalılar için nakliyat sigortalarında abonman poliçeleri yapılmakta ve her seferin bildirilmesi, geç bildirim, unutulma gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır.
 
Emtia nakliyat sigortasında sigortalı, tedbirli davranmak ve naklettirdiği malların korunması için kendine düşen önlemleri almakla yükümlüdür. Ayrıca, taşınacak mallarla ilgili olarak sigortacıya verilecek bilgilerin taşıma belgelerindeki bilgilerden farklı olmaması gerekir.
 
Emtea Nakliyat Poliçesi Genel Şartları