Mühendislik Sigortaları

Elektronik Cihaz Sigortasi
Tüm elektronik cihazlarınızı (sabit ofis cihazları - bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi, telefon santrali, CNC makineler - tekstil ve torna makineleri, tıbbi cihazlar - ultrason, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, röntgen, gama kameralar, film baskı ve banyo cihazları, radyo ve televizyon istasyonlarındaki cihazlar, vb.) montaj ve tecrübeleri tamamlandıktan ve tam çalışır hale geçtikten sonra teminat altına almaktadır. 
 
Elektronik Cihaz Sigortası'nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı başlıca riskler şunlardır: 
 
• İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, kötü niyeti
• Hatalı dizayn ve malzeme
• Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (voltaj dalgalanmaları, kısa devre/alevsiz yangın, yıldırımın dolaylı etkileri) 
• Yangın, yıldırım, infilak
• Kavrulma, kararma, is, duman • Fırtına, sel, yer kayması, toprak çökmesi
• Dahili su • Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs Elektronik Cihaz Sigortası'nın teminat kapsamı aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:
• Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları • Seyyar ve taşınabilir cihazların sigortalı mahal dışındaki ziya ve hasarları 
• Deprem
• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör 
• Veri kaybı
• Artan iş ve çalışma masrafları 
• Valf ve tüpler Elektronik Cihaz Sigortası'nda sigortaya esas olan kıymet cihazların yeniye göre ikame bedelleridir (cihazın sıfır fatura değeridir).
 
Makina Kırılması Sigortasi
Tüm üretim ve yardımcı makinelerinizi (tekstil, metal, deri, ahşap, plastik, gıda, baskı ve ambalaj, vb. makineleri) montaj ve tecrübe devreleri tamamlandıktan ve tam çalışır hale geçtikten sonra teminat altına almaktadır.
 
Makine Kırılması Sigortası'nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı başlıca riskler şunlardır: 
 
• İşletme kazaları • İmalat, monta, işçilik kusurları
• Yağlama kusurları
• Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (voltaj dalgalanmaları, kısadevre/alevsiz yangın, yıldırımın dolaylı etkileri)
• Fırtına 
• Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi
• İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, kötü niyeti Makine Kırılması Sigortası'nın teminat kapsamı aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir: 
• Fiziki İnfilak 
• Makinelerin temel ve kaidelerinde meydana gelebileek hasarlar
• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör • Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları 
• Müteharrik iş makineleri (ekskavatör, dozer, loader, vinç, forklift, vb.) için geniş kasko (yangın, deprem, sel, toprak çökmesi, kaya düşmesi, çarpma, çarpışma, devrilme, ayrıca talep edilmesi halinde ek olarak hırsızlık) Makine Kırılması Sigortası'nda sigortaya esas olan kıymet makinelerin yeniye göre ikame bedelleridir (makinanın sıfır fatura değeridir).
 
Ayrıca Makine Kırılması Sigortası yapılan sabit makineler için ayrıca Yangın Sigortası da yaptırılması uygun olacaktır.
 
İnşaat Sigortasi
Her türlü inşaat projenizi (bina, yol, baraj, liman, kanalizasyon, içme suyu ve elektrik hatları, havaalanı, vb.) inşaatın başladığı ilk günden projenin tamamlanacağı yada teslim edileceği güne kadar risklerinize uygun teminatlarla güvence altına alır.
 
İnşaat All Risks Sigortası'nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı riskler şunlardır: 
 
• Deprem, sel, fırtına, toprak kayması ve çökmesi dahil olmak üzere her türlü doğal afet 
• Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs 
• Yangın, yıldırım ve infilak 
• Hava ve kara taşıtları çarpması 
• Kusurlu işçilik ve kusurlu malzemenin dolaylı hasarları 
• Enkaz kaldırma masrafları 
• İnşaat makineleri 
• Şantiye tesisleri 
• Üçüncü şahıs mali sorumluluk 
• Bakım devresi 
• Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör 
• Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları