Pakissigorta.com Site Kullanıcı Sözleşmesi

Bu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes işbu “Kullanım Sözleşmesi’nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Pakissigorta.com internet sitesini kullanmakla veya Pakissigorta.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamıyla bu metnin ayrılmaz bir parçası olan ve https://pakissigorta.com/gizlilik-politikasi-[s-52].aspx bağlantısından ulaşılan ve indirilebilen, “Gizlilik Politikası” hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz. Burada yer alan şartları kabul etmemeniz halinde bu internet sitesine erişmeyebilir veya kullanmayabilirsiniz. Buradaki şartları kabul etmemeniz halinde kullanıma başladıysanız kullanımınızı derhal durdurmalısınız.

LALE PAKİŞ-PAKİŞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

 (Pakissigorta.com), işbu “Kullanım Sözleşmesi”, “Gizlilik Politikası” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Pakissigorta.com’un değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Pakissigorta.com hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

1.Pakissigorta.com

Pakissigorta.com, sigorta sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden sigorta kuruluştur. Pakissigorta.com, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmakta ve gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında veya tazminatın ödenmesinde yardımcı olmaktadır.

Şirketimiz faaliyetlerini T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca verilen ruhsat altında ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmektedir.

2. Hizmetten Yararlanabilecekler

Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Pakissigorta.com’un sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Poliçe yaptırmanız için gerçek ad veya unvanınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve geçerli kredi kartı bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekmektedir. Kendi adınıza ve başkaları yararına da sigorta talebinde bulunmanız mümkündür.

3. Sözleşmenin Konusu

·       İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın www.pakissigorta.com web sitesinde yer alan sözleşme öncesi bilgilendirme metnini okuyup anladıktan sonra, ilgili mecrada belirtilen adımları takip ederek www.pakissigorta.com web sitesine giriş yapmasıyla, www.pakissigorta.com web sitesinde aşağıdaki sayfalardaki işlemlerin devam etmesini sağlayan butona tıklaması ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Kullanıcı Pakissigorta’yı sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere yetkili sigorta acentesi olarak yetkilendirmiş olacaktır. İşbu Sözleşme Pakissigorta’nın vereceği sigorta hizmetine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir.

·       www.pakissigorta.com/kasko-sorgulama

·       www.pakissigorta.com/zorunlu-trafik-sigortasi-fiyatlari

·       www.pakissigorta.com/ozel-saglik-sigortasi-fiyatlari

·       www.pakissigorta.com/tamamlayici-saglik-sigortasi-fiyatlari

·       www.pakissigorta.com/dask-sigortasi-fiyatlari

Kullanıcı, işbu Sözleşme metnini bilgisayarına indirdiğini ve Sözleşmenin bu şekilde kalıcı veri saklayıcısı ile kendisine verildiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı tarafından onaylanarak kabul edilen mesafeli satış sözleşmesi Pakissigorta.com tarafından saklanmamaktadır. Web sitemizde yer alan standart mesafeli satış sözleşmesine her zaman ulaşmanız mümkündür. Ancak, standart sözleşmede değişiklikler yapılmış olabileceğinden, Kullanıcının onayladığı metne göre farklılıklar içerebilir. Kullanıcının onayladığı metne ulaşma imkanı bulunmamaktadır.

Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi kabul etmeden önce,

Trafik sigortası için > www.pakissigorta.com/bilgilendirme-trafik

Kasko sigortası için > www.pakissigorta.com/bilgilendirme-kasko

Tamamlayıcı sağlık sigortası için > www.pakissigorta.com/bilgilendirme-tss

DASK için > www.pakissigorta.com/bilgilendirme-dask

bağlantısından ulaşılan ve indirilebilen, ticari amaçlarla verilen sözleşme öncesi bilgilendirme metnini okuyup incelediğini, şartlarını anladığını, bilgilendirme metnini bilgisayarına indirebildiğini ve sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğünün kendisine karşı tam olarak yerine getirildiğini, sözleşme ile ilgili ön bilgileri edindiğini teyit ettiğini beyan ve kabul eder.

4. Pakiş Sigorta’nın Sorumlulukları

Pakissigorta’nın sorumluluğu, sitede belirtilen, vermeyi kabul ettiği, sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik aracılık hizmetlerinin sağlanması ve gerektiğinde hasar bedellerinin ödenmesine yardımcı olunmasıyla sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Pakissigorta’nın hiç bir sorumluluğu yoktur.
Poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu Sigorta Şirketlerinin tâbi olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili Sigorta Şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır.

Pakissigorta.com, Kullanıcısı Pakissigorta’ya iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Kullanıcı verdiği bilgilerin tam ve doğru olmasından sorumludur.

Pakissigorta.com, girilen bilgilerin güvenliği açısından Global Sign SSL sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez.

Pakis Sigorta www.pakissigorta.com sitesi üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcının talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde Pakis Sigorta personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir.

Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, T.C Kimlik Numarası, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

Pakiş Sigorta, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Pakiş Sigorta, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Pakiş Sigorta gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.pakissigorta.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Pakiş Sigorta’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Pakiş Sigorta, kullanıcılara, kullanıcıların www.pakissigorta.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (çerez) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Pakiş Sigorta’dan hizmet alınmış olması Pakiş Sigorta’nın, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı Pakiş Sigorta’nın hiç bir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. Pakiş Sigorta, sigorta teminatı vermemekte sadece sigorta şirketleri ile sigorta ettiren/sigortalı arasında anlaşma yapılmasına aracılık yapmaktadır.

Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Pakissigorta.com sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.pakissigorta.com ara yüzü üzerinden sigorta şirketi, banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Poliçe şartları, teminatlar, prim oran ve miktarları ile ilgili olarak sitemizde yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde Pakiş Sigorta’dan bu konuda bir talepte bulunulamaz. Pakiş Sigorta, sigorta şirketlerinin bu sitede yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır.

Pakiş Sigorta’nın, www.pakissigorta.com internet sitesini ve/veya 0850 305 08 82 numaralı Sigorta Destek Hattı üzerinden hizmet alan kullanıcıları hizmet alırken daha sonra kendi güncelledikleri sabit ve mobil telefon hatları, sabit adresleri, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri üzerinden, işlem esnasında onay vermiş olmaları şartına bağlı olarak mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi için arama ve benzeri yöntemlerle duyuru, kampanya, özel indirim ve diğer pazarlama amaçları ile kullanıcıya ileti gönderme hakkı bulunmaktadır. Bu iletiler satın almış olduğunuz ürün veya ürünlerle ilgili bilgiler, ilgileneceğinizi düşündüğümüz diğer ürünler, 3. kurumlarla yürüttüğümüz iş birlikleri doğrultusunda oluşmuş reklamlarını ve benzeri bilgileri içerebilir.

Kullanıcı gönderilecek bütün gönderilerin içeriği ve kayıt bilgileri (gönderim zamanı, gönderim ortamı, gönderi adresi/numarası) Pakiş Sigorta tarafından, gerektiğinde ve/veya talep edildiğinde yetkili mercilere sunulmak üzere saklanacaktır.

Kullanıcı web sitesi ve/veya telefonda, Pakiş Sigorta’nın kendisine pazarlama amaçlı iletişim yapması için verdiği onaydan vazgeçmesi durumunda; Pakiş Sigorta’dan gönderilen e-postalarda bulunan “E-posta almak istemiyorsanız tıklayın” linkine tıklayarak, i[email protected] adresine e-posta göndererek veya https://pakissigorta.com/Iletisim.php linki üzerinden ya da 0850 305 08 82 numaralı Sigorta Destek Hattımız’dan arayarak, e-posta gönderim listesinden kolayca çıkabilir veya zaman zaman hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek amacı ile gönderilen SMS’ leri almamak için ayrıca SMS alınmak istenmeyen telefondan İPTAL’i seçip ileti almak istemiyorum statüsüne geri getirebilir. Kullanıcı bilgileri Pakiş Sigorta’nın ihtiyaçlar ve/veya teknik gereksinimler dolayısı ile ilerideki herhangi bir zamanda belirleyeceği tarihe kadar saklanacaktır.

5. Kullanıcının Sorumlulukları

Kullanıcı, pakissigorta.com’un web ve mobil siteleri üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekilişe katılması durumunda, gerekli bilgilerinin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. Ücret

Acentelik hizmeti için Kullanıcıdan bir ücret talep edilmeyecektir.

Aracılık yapılan sigorta sözleşmelerinden doğan prim borcu Kullanıcıya ait olup, Kullanıcı tarafından doğrudan ilgili sigorta şirketine ödenir.

7. Fikri Mülkiyet Hakları

Her Hakkı Saklıdır ©

İşbu web sitesinde ve mobil sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Pakiş Sigorta veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ile uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu web sitenin ve mobil sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiç bir hak vermez. Kullanıcı Pakiş Sigorta web sitelerini ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için Pakiş Sigorta’nın önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu web sitesinde ve mobil sitede yer alan bilgiler Pakiş Sigorta’nın yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitelerin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

Pakiş Sigorta’nın yazılı izni olmadıkça bu internet sitesine link verilmesi de yasaktır.

8. Sigorta Teminatının Başlaması

Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda ilgili sigorta şirketi tarafından düzenlenmesi, peşin yatırılması kararlaştırılan prim miktarının sigorta şirketine ödenmesi ile başlar ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur. Poliçe düzenlenmeden önce sigorta şirketi tarafından “couvert” (kuver) verilebilir.

9. Cayma Hakkı

Kullanıcı, acentelik hizmeti verilmesine ilişkin işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul ettiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim bu süre içinde yazılı olarak veya [email protected] adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılabileceği gibi Müşteri’nin cayma kararını bildiren açık bir beyanının süresi içinde Pakiş Sigorta’ya iletilmesi suretiyle de kullanılabilir. Kullanıcı, cayma hakkı süresi sona ermeden önce Kullanıcının onayı ile acentelik hizmetinin ifasına başlanmışsa ve/veya hizmet elektronik ortamda anında ifa edilmişse bu hakkını kullanamaz.

Aracılık yaptığımız sigorta sözleşmelerinden doğan cayma hakkı ilgili sigorta sözleşmesi kapsamında Kullanıcı ile ilgili sigorta şirketi arasında bir konu olup, Pakiş Sigorta, sigorta sözleşmesinden cayma talebinin muhatabı değildir.

10. Diğer

Web sitemiz ve mobil sitemiz sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. Pakiş Sigorta, bu tür davranışlara engel olmak için sitelere girişi yasaklamak, şikayette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.

Pakiş Sigorta, talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

Web sitemizde bulunan ve web sitesi dışına yönlendirme yapan “link”ler diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiğimiz ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Tarafımızdan direkt verilmeyen hiç bir taahhüt Pakiş Sigorta için bağlayıcı değildir.

Pakiş Sigorta, bu web sitesinde yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu web sitesinde yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu internet sitesinde yer alan her türlü bilgi ve belge Pakiş Sigorta tarafından sadece bilgilendirmek amacı ile sunulmakta olup, doğrulukları ve içerikleri tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu nedenle işbu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı doğacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü maddi, manevi zararlar ve masraflardan, üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Pakiş Sigorta sorumlu tutulamaz.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Pakiş Sigorta ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Pakiş Sigorta bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir.

Burada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Pakiş Sigorta, dilediği zaman sitelerinin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitelerdeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitelerinin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

Pakiş Sigorta, sitelerinin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması tavsiye edilir.

Pakiş Sigorta web sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan ziyaretçiler yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların Pakişsigorta.com’da yaptığı işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı Pakiş Sigorta ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Pakiş Sigorta açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Pakiş Sigorta’ya açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Pakiş Sigorta’yı münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Pakiş Sigorta’nın tüm iletişim kanallarından alacağınız hizmetler nedeniyle bir ihtilaf olması durumunda Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanacak ve her yıl ilan edilen değere kadar Kullanıcının yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Lale Pakiş- Pakiş Sigorta Aracılık Hizmetleri

Adres: Gökçe İş Merkezi Taşdelen Mahallesi Turgut Özal Bulvarı

No: 141-1 Çekmeköy /  / İstanbul
Telefon: 0850 305 08 82
E-posta: [email protected]
Mersis No: 1116 8513 2640 0001

Çalışma Saatleri: Haftanın 7 Günü, 24 Saat
Her türlü soru, görüş ve önerileriniz için;
0850 305 08 82 numaralı Sigorta Destek Hattımızı arayarak ya da i[email protected] adresine e-posta göndererek veya https://pakissigorta.com/Iletisim.php      linki üzerinden günün her saati bize ulaşabilirsiniz.