AÇIK RIZA METNİ

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA “SİGORTALI/ SİGORTA ETTİREN AÇIK RIZA BEYANI”

 

Türkiye’de Kurulu “LALE PAKİŞ-PAKİŞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ” (‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,

Kişisel verilerinizin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; 

Duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, hukuki ilişkilerimiz kapsamında, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

SİGORTALI/SİGORTA ETTİREN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİ

KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ilişkin ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

 

Tarafımızca, işlemeye konu olabilecek özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
 

Kimlik Verisi

Nüfus cüzdanı/ehliyet suretinde yer alan din ve kan grubu bilgileri

Sağlık Verisi

Sigara, alkol kullanımı, sağlık geçmişi, sağlık beyanı, kronik hastalığı, hamilelik durumu, doğum raporu, epikriz raporu, doktor muayene formu, ilaç, reçete ve kupürleri, ileri tanı yöntemlerine ait her türlü tetkik, testler ve sonuçları, kişinin hastalığı ya da sigorta şirketinin şartları kabul ettiğine/etmediğine dair yazdığı yazı, engelli olup olmadığı bilgisi,

Görsel ve İşitsel Veri

Kılık ve kıyafetiniz veya dini veya felsefi inancınız konusunda kanaat oluşturan görsel verileriniz, kendiniz paylaşmanız halinde kayıt altına alınan telefon görüşmelerindeki özel nitelikli kişisel verileriniz

Diğer

Sendika/vakıf üyelikleri, sunulan indirim fırsatlarına göre çeşitli veriler


ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle işlenmektedir. 

Bu Genel Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metnine ilişkin “Genel Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metnini” okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle özel nitelikli verilerinizin işlenmesine rıza göstermiş olacaksınız;

·       Poliçe oluşturulması

·       Poliçe oluşturulması için sigorta şirketlerine evrak iletilerek sizlere en uygun teklifin hazırlanması

·       Poliçelerdeki mevcut verilerin güncellenmesi

·       Sigortalı ve sigorta ettirenlere destek verilmesi

·       Satış yapılması

·       Müşteri destek sürecinde Şirket çalışanları ile yapılan çağrıların kaydedilmesi, kaydedilen bu çağrılar çerçevesinde sigortalı/sigorta ettiren şikayet yönetiminin yapılması ve Şirket çalışanlarına eğitim verilmesi

·       Sigortalı/sigorta ettiren memnuniyetlerinin takibi


Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Özellikle bize yaptığınız veya tarafımızdan size yapılan aramalarda kesinlikle gerekmedikçe ve/veya kanuni bir zorunluluk olmadıkça özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDE AKTARIMI

Yukarıda belirtilen özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle yurt içinde aktarılmaktadır. Bu Genel Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metnine ilişkin “Genel Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metnini” okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen özel nitelikli kişisel verilerinizin yurt içinde ve yurt dışındaki sigorta şirketlerine ve belirlenen amaçlarla aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız;

·       Talep ettiğiniz poliçelere ilişkin fiyat teklifi alabilmek

·       Poliçe üretimini sağlamak

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIMI

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle Şirket’in verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa ya da ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa yurt dışındaki kişilere/firmalara aktarılabilir ve kişisel veriler bu kişiler/firmalar tarafından işlenebilir. Tarafımızca, yurt dışına aktarılabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
 

Kimlik Verisi

Adı, soyadı, TCKN, VKN, doğum tarihi, medeni durumu, cinsiyeti

İletişim Verisi

Telefonu, e-postası, adresi

Çalışma Verisi

Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, eğitim durumu, tecrübe

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişi sigortalıya ait ve/veya riziko adresine ait fotoğraf ve video çekimleri

Poliçe bilgileri

Poliçe numarası, poliçe şirketi, hangi branşta teklif ve poliçe aldığı, poliçe vadesi, aldığı teklif bilgileri (hangi branş, teklif sayısı, teklif tutarı)

Diğer

Araç bilgileri, Şirket müşteri kartı numarası


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINA AKTARIM AMAÇLARI

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle aktarılmaktadır. 

  • Kampanyalarımızdan ve promosyonlarımızdan haberdar olmayı tercih etmeniz halinde size toplu e-posta, SMS gönderebilmek amacıyla kişisel verilerinizi yurt içinde ve yurt dışında anlaşmalı olduğumuz ilgili hizmeti veren tedarikçilere aktarıyoruz.
  • Çerez Politikası çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz, size ve diğer üye ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verileri (nereye tıklandı, ne kadar kalındı vs. gibi), bu gibi analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere aktarıyoruz.
  • Kişisel verilerinizi Google, e-posta, WhatsApp vs gibi birlikte çalıştığımız firmalara, satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için aktarabiliyoruz.
  • Bu Genel Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metnine ilişkin “Genel Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metnini” okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen amaç ve sebeplerle yukarıda belirtilen kişisel verilerinizin yurt dışındaki aşağıdaki alıcı gruplarına ve belirlenen amaçlarla aktarılmasına rıza göstermiş olacaksınız;

 

 

                LALE PAKİŞ-PAKİŞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

 LALE PAKİŞ-PAKİŞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ  (‘‘Şirket’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,

Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; 

Şirket’in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini;

Elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini;

Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla,

Şirket tarafından; Şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.pakissigorta.com adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını [email protected] adresinde bulunan Şirket Müdürlüğü’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı;

 

Kabul Ediyorum   [  ]

Kabul Etmiyorum [  ]

 

 

Veri Sahibi

Adı Soyadı  :………………………………………………………….

Tarih           :………/……../………………

 

İmza           :……………………………….

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ
LALE PAKİŞ-PAKİŞ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ

Mersis No: 1116 8513 2640 0001

İletişim linki: https://pakissigorta.com/Iletisim.php ve/veya [email protected]

İletişim Numarası: 0850 305 08 82 -0535 628 88 82

  •  Gökçe İş Merkezi Taşdelen Mahallesi Turgut Özal Bulvarı

          No: 141-1 Çekmeköy / İstanbul