ihtiyacınıza en uygun sigorta seçeneklerini en iyi fiyat ile. Şimdi teklif isteyin

Yasal Uyarı


Aşağıda, PAKİŞ SİGORTA'in bu sitenin kullanıcılarına sağladığı bilgi ve hizmetlere ilişkin hükümler düzenlenmektedir.

Kullanıcılar işbu siteye girerek aşağıda belirtilen tüm şartları anlamış, kabul etmiş ve onaylamış sayılırlar. 1.Site'deki tüm dökümanlar PAKİŞ SİGORTA'in mülkiyetindedir. Bu dökümanlar, on-line sistemde görüntülebilmeleri için gerekli olması dışında hiç bir şekilde kopyalanamaz, yeniden düzenlenemez / üretilemez. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, sitenin sayfalarının yazıcı çıktısı sadece kişisel kullanım için alınabilir.

2.PAKİŞ SİGORTA web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, PAKİŞ SİGORTA'in web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğudan yada dolaylı sonuçlarından PAKİŞ SİGORTA'in sorumlu olmadığını kabul eder.

3.PAKİŞ SİGORTA web sitesinde yeralan her türlü fiyat, bilgi, resim, açıklama ve haber (kısaca "bilgi") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde, web sitesinde yer alan bilgilerin hatalı olduğu yada bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu PAKİŞ SİGORTA yetkililerinden temin etmekle yükümlü olduğunu ve web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle PAKİŞ SİGORTA'in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

4.PAKİŞ SİGORTA, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti sona erdirme ve web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. PAKİŞ SİGORTA, web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbiri almış olmasına rağmen, sitede mevcut yada oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

5.Site içerisinde yeralan iletişim bölümünden kullanıcılar tarafından gönderilen bilgiler, PAKİŞ SİGORTA ile kullanıcı arasındadır. Kişisel bilgiler, mahkeme/savcılık kararları veya kişinin açık-yazılı onayı dışında hiç bir şekilde 3. Kişiler ile paylaşılmayacak, kopyalanmayacak, dağıtılmayacak ve yayınlanmayacaktır.

6. Mahkeme ve/veya savcılıklardan talep gelmesi ve /veya kullanıcının PAKİŞ SİGORTA sistemlerinin çalışmasına engel olacak yada işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, PAKİŞ SİGORTA kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

7. İnternetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu sebeplerle doğabilecek olan hiç bir zarar PAKİŞ SİGORTA'in sorumluluğunda değildir.

8.Sitemizi oluşturan her türlü materyal, tasarım ve bunların düzenlenmesi konusundaki haklar, PAKİŞ SİGORTA'e aittir. Herhangi bir kişi/kuruluş, önceden PAKİŞ SİGORTA'in yazılı iznini almadıkça işbu metaryal, tasarım ve bunlara bağlı hakları kullanamaz. Aksi durumda PAKİŞ SİGORTA'in, bu sebeple uğrayacağı tüm zararlar için her türlü talep ve dava hakları saklıdır.

9.Kullanıcılar ile PAKİŞ SİGORTA arasında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, PAKİŞ SİGORTA'in elektronik kayıtları kesin delil olarak kabul edilmiş olup kullanıcı, işbu maddenin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Md 287 gereği delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.PAKİŞ SİGORTA web sitesi, kullanıma ilişkin işbu Hukuki Şartların herhangi bir maddesini bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihi itibariyle tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade eder.

11.İşbu web sitesi Türk kanunlarına göre kurulup işletilmektedir. Site ile bağlantılı ihtilafların çözümünde Türk kanunları uygulanacak olup PAKİŞ SİGORTA ve site kullanıcıları İstanbul (merkez) mahkeme ve icra dairelerinin yetkisini kabul ederler. Bu web sitesindeki bilgiler ve dökümanlar güncelliğini yitirmiş olabilir. PAKİŞ SİGORTA, bu bilgileri güncelleyeceğine dair herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Bazı dökümanlarda ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar, PAKİŞ SİGORTA Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmakta olup sadece belli varsayımları içermektedir. PAKİŞ SİGORTA yönetiminden izin alınmadıkça, işbu sitede bulunan hiçbir döküman, bilgi, tasarım, logo veya hak sahibi bulunduğumuz metaryal, sebebi her ne olursa olsun üçüncü kişilerce kullanılamaz.

Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Web sitesinin veya içeriğinin kullanımından doğan zararlardan PAKİŞ SİGORTA ya da herhangi bir yönetim kurulu üyesi, hissedarı, yöneticisi veya çalışanı sorumlu değildir.